Onze strategie

ETWC Marketing Motivation model

Onze Marketing Motivators werken dagelijks volgens het ETWC Marketing Motivation model, wat staat voor Expose, Tempt, Win en Care. Met dit ETWC model brengen we in beeld waar de klant behoefte aan heeft tijdens zijn klantreis en vullen we de belangrijke momenten in waarop we aanwezig willen zijn. We ontwikkelen een marketingstrategie en bouwen we efficiënte en doeltreffende campagnes om jouw bedrijf, product of dienst succesvol te maken.

Werken volgens het Marketing Motivation
Het ETWC model bestaat uit vier fases. De eerste fase in het model is het creëren van zichtbaarheid. Zichtbaarheid zorgt ervoor dat de doelgroep jouw bedrijf, product of dienst weet te vinden. Je bent in beeld. Daarna gaan we over tot het verleiden van de klant. Je wilt dat hij voor jouw bedrijf of merk kiest en concurrentie links laat liggen. In de derde fase win je de klant voor je. Een tevreden klant wil je graag als ambassadeur. In de laatste fase dragen we er zorg voor dat de klant loyaal blijft.

 

Expose – Laat je zien

Creëer zichtbaarheid en laat je zien. De juiste aandacht van je doelgroep krijg je maar op één manier en dat is door zichtbaar te zijn. In de eerste fase is het essentieel om op de meest geschikte momenten in beeld te verschijnen bij de klant, actief én passief. Kies voor middelen die bij de doelgroep passen. Besteed in de bewustwordings- en oriëntatiefase van je klant aandacht aan het realiseren van je naamsbekendheid, het gewenste imago en een juiste presentatie van het productaanbod. Wees aanwezig met de juiste informatie. Zo blijf je in de volgende fases van het keuze- en aankoopproces een serieuze optie, als ook de concurrentie en de alternatieven om de hoek komen kijken.

Tempt – Wees inspirerend en verleidelijk

Als de klant jouw bedrijf of merk weet te vinden, wil je hem verleiden om zich binnen jouw bedrijf en productaanbod verder te oriënteren. In deze fase informeren en inspireren we de klant met onderscheidende kenmerken en voordelen ten opzichte van de concurrent en de alternatieven. De klant maken we enthousiast zodat ze jouw oplossing en visie serieus als ‘beste keuze’ overwegen en meenemen in hun vergelijkingen. We wijzen de klant op de positieve aspecten van de producten gecombineerd met de merkwaarden en merkbeleving.

Win - Verzamel leads en offerte aanvragen

In de derde fase van het model motiveren we de klant om (de gewenste) actie te ondernemen. Je bent in beeld bij je klant. Hij weet wie je bent, kent je aanbod en voelt zich voldoende zeker om een besluit te nemen. Het is tijd om conversies te realiseren. We willen dat de klant contact opneemt, een aanvraag invult, zich aanmeld, in gesprek gaat en uiteindelijk een aankoop doet. We zetten deuren open en verlagen de drempels, hoe lager en hoe minder hoe beter.

Care – Blijf in contact

Als je de klant voor je gewonnen hebt en je een relatie bent aangegaan, wil je graag in contact blijven. Klanttevredenheid en klantloyaliteit spelen een belangrijke rol. Door de dromen, wensen en behoeften van de klant voor ogen te houden bouw je de relatie met je klanten uit en werk je aan ambassadeurschap. (zeer) Tevreden klanten worden tenslotte (merk)ambassadeur van jouw bedrijf of merk.