Aan de slag met de

Barrière Methodiek!

Weet u hoe u mensen motiveert?
Hoe brengt u mensen in beweging, als u wilt dat ze iets doen?

Als u mensen wilt motiveren, is het handig om te weten wat ze tegenhoudt. De Barrière Methodiek is dan een leuke manier om daarmee aan de slag te gaan.

Prikkels verwerken
Dagelijks komen er nogal wat dingen op ons af. Gemiddeld ontvangen we 4.500.000 prikkels per seconde en naar schatting krijgen we zo’n tienduizend commerciële boodschappen per dag voorgeschoteld. Informatieverwerking doen we via twee systemen; het eerste is onbewust en automatisch, het tweede systeem is bewust en aandachtig. Het één nemen we waar, het ander gaat langs ons heen.

De krachtenveldtheorie
De Barrière Methodiek geeft inzicht in wat mensen tegenhoudt, als je ze in beweging wilt brengen. De Barrière Methodiek is gebaseerd op de krachtenveldtheorie Kurt Lewin, die ervan uitgaat dat gedrag wordt bepaald door drijvende krachten die voor verandering zorgen en door remmende krachten die verandering tegenhouden. We hebben dan te maken met interne krachten zoals emotionele factoren en externe krachten zoals omgevingsinvloeden en praktische factoren. Dat brengt ons naar een beïnvloedingsstrategie op basis van twee pijlers: allereerst het stimuleren en motiveren en ten tweede het wegnemen van weerstand.

Keuzestress
Een mooi voorbeeld hiervan is keuzestress. Je hebt nieuwe hardloopschoenen nodig en loopt een sportwinkel binnen. Daar zie je een aanbod van tientallen verschillende soorten kleuren, typen en merken. Je wordt als het ware overdonderd door het keuzeaanbod en blokkeert. Je denkt laat maar, ik kom een andere keer wel terug. Er ontstaat een keuzestaking. Zo verandert een behoefte in een barrière.

Kortom, om mensen in beweging te brengen, moet je weten wat ze tegenhoudt.

De Barrière Methodiek is gebaseerd op drie type barrières: functionele, sociale identiteit en emotionele barrières.

Functionele barrières zijn veelal praktische en rationele bezwaren:

 • Onhandig
 • Gedoe of ingewikkeld
 • Te groot
 • Te duur
 • Te weinig voordeel

“Artificial Intelligence? Ik zou niet weten wat ik daarmee moet…”
“Moet ik nou de natuur in Groningen steunen? Daar kom ik toch nooit?”
“Plastic apart inzamelen, dat is zo’n gedoe.”

Sociale identiteitsbarrières omvatten ideeën als:
Ik wil niet bij die gebruikersgroep horen

 • De aanbieder past echt niet bij mij
 • Beoogd gedrag past niet bij de sociale identiteit, het tast het zelfbeeld aan

“Hoe leg ik aan mijn vrienden uit dat ik toch weer terugga naar mijn oude energiemaatschappij?”
“Wat vinden mijn klanten van zo’n auto als ik daarmee aan kom rijden?”

Emotionele barrières gaan nog een stapje dieper:

 • Gevoelens van onbehagen, weerzin en wantrouwen
 • Inertie, angst voor verandering, verlies van controle
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Verzet tegen beïnvloeding

“Mijn spouwmuur laten isoleren, dan zit ik dus dagen in de rommel!?”
“Ik weet dat het lonend kan zijn, maar ik heb er gewoon geen zin in!”
“Ik houd het liever zoals het is.”

Zelf aan de slag
Om met de Barrière Methodiek aan de slag te gaan is er een handig stappenprogramma opgesteld:

Stap 1: Definieer je doelgroep en hun doelgedrag.
Stap 2: Verzamel de verschillende doelgroepsinzichten.
Stap 3: Wat zijn de motieven en barrières die mensen hebben?
Stap 4: Bepaal de meest bepalende barrière, waar ga je me aan de slag?
Stap 5: Aan de hand van de vorige stappen ga je aan de slag met de marketing- en communicatiestrategie en -uitvoering.
Stap 6: Analyse van de vorige stappen.

Bel of mail ons!

Heb je na dit artikel ook zin om hiermee aan de slag te gaan of wil je meer over deze technieken weten? We vertellen je er graag meer over. Maak direct een afspraak.